Pierwsza wizyta

Wywiad

Osteopata przeprowadza szczegółowy wywiad medyczny dotyczący aktualnych dolegliwości z którymi zgłasza się Pacjent, okoliczności ich powstania, sytuacji nasilających i łagodzących objawy, urazów, operacji, wcześnie przebytych chorób, charakteru pracy itp.

Badanie przedmiotowe

Po zebraniu wywiadu przez terapeutę, Pacjent poproszony jest o rozebranie w celu przeprowadzenia badania ogólnej postawy ciała, oceny ruchomości kręgosłupa i stawów obwodowych co pozwali zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje ciało. Konieczne jest również przeprowadzenie niezbędnych testów ortopedycznych, neurologicznych. Pacjent może również zostać poproszony o wykonanie badań dodatkowych takich jak RTG, MRI, USG, czy analizy krwi.

Następnie przy pomocy badania palpacyjnego przeprowadzona zostanie specyficzna dla osteopatii diagnostyka manualna elastyczności kręgosłupa i stawów, ocena temperatury oraz napięcia mięśni i powięzi, . W zależności od sytuacji z jaką zgłasza się Pacjent oraz podejścia terapeuty każde z badań może wyglądać odmiennie.

Diagnoza

Po zebraniu pełnego wywiadu, podsumowania wyników testów diagnostycznych osteopata stawia diagnozę funkcjonalną. Funkcjonalna diagnostyka osteopatyczna ma na celu znalezienie odpowiednich dysfunkcji osteopatycznych oraz powiązania ich z dolegliwościami z którymi zgłasza się Pacjent.

Całe postępowanie diagnostyczne ma na celu również okresienie ewentualnych patologii, które mogą być przeciwwskazaniem do leczenia osteopatycznego.

Terapia

Leczenie zależy od wieku Pacjenta i aktualnego stanu klinicznego. Ilość wizyt zależna jest od wielkości problemu z jakim zgłasza się Pacjent. Sposób prowadzenia terapii osteopatycznej wynika z fizjologii, anatomii, biomechaniki oraz powszechnej wiedzy klinicznej. W osteopatii stosowane są techniki manipulacji bezpośrednich, mobilizacje oraz funkcjonalne techniki powięziowe. Zabiegi są całkowicie bezbolesne.